O společnosti

PROJEKTPLAN CZ s.r.o. je projektově-inženýrská společnost s širokou domácí i zahraniční zkušeností v oboru vodohospodářských staveb a staveb krajinného inženýrství. Společnost je česká, bez jakéhokoliv vlivu zahraničního kapitálu. Hlavním působištěm společnosti je Česká republika. Sídlo společnosti je v Karlových Varech. Společnost působí na trhu projektových prací v České republice od roku 2009.

Naše společnost je zastoupena renomovanými odborníky ve všech oborech její činnosti. Zajišťuje komplexní služby v projektové a inženýrské činnosti pro investiční výstavbu, odborné konzultace, posudky, ekonomické vyhodnocení investičních záměrů, pomoc při zpracování žádostí o dotace na Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a z programů Evropské unie. Zajišťujeme zpracování projektové dokumentace všech stupňů včetně provedení potřebných průzkumů, zajištění kompletního rozsahu inženýrských činností včetně supervizí na velkých stavbách a technického dozoru při realizaci staveb.

Společnost zabezpečuje také speciální služby, jako je pořizování geodetických podkladů, zajišťování záborových elaborátů a měření, geologické průzkumy a další.