Významní klienti

Mezi naše významné klienty patří například:

  • Lesy ČR s.p.,
  • Povodí Ohře státní podnik,
  • Geofyzikální institut v Postupimi,
  • řada obcí a měst Karlovarského a Plzeňského kraje,
  • široká řada soukromých investorů….