Oprava levobřežního opevnění koryta toku Jáchymovského potoka v ř. km 6.7 – 6.8

Levobřežní opevnění po realizaci.
Levobřežní opevnění před realizací akce

V této zakázce se jednalo o opravu levobřežního opevnění koryta toku Jáchymovského potoka v ř. km 6.7 – 6.8 v lázních Jáchymov pod lázeňským centrem podél ulice T.G. Masaryka.